حفاظ سرنیزه ای مدرن

حفاظ سرنیزه ای مدرن

28.01.2015.

حفاظ سرنیزه ای مدرن

حفاظ سرنیزه مدرن مدل بهینه شده حفاظ های سرنیزه ای قدیمی می باشد که می توان گفت تمام معایب حفاظ سرنیزه ای در این مدل برطرف شده و مختص صنایع فلزی کاوه می باشد این حفاظ در ارتفاع های 100، 120 و 150 قابل تولید است و قیمت آن بین 75 الی 110 هزار تومان می باشد.

نویسنده:

Call Now Button